LẮC TAY VÀNG ĐỎ 585 – 0017

Liên hệ

Mã sản phẩm: VVD5850017

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng : ~ 2.5 chỉ