CÀ RÁ NỮ VÀNG NHJ

Liên hệ

Mã SP: nhan (738) 001

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585, Vàng trắng

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ

Liên hệ đặt hàng tại hệ thống cửa hàng Ngọc Hải – NHJ