CÀ RÁ NAM VÀNG 585

Liên hệ

Mã SP: nhan (36) – 1

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585

Khối lượng vàng : >3 CHỈ

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ