CÀ RÁ NAM VÀNG ĐỎ 585

Liên hệ

Mã SP: NM_240319 – VX

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585

Khối lượng vàng : > 3 chỉ

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ