Bông tai vàng NHJ

Liên hệ

Mã SP: B154

Loại vàng: Vàng Đỏ MT585, Vàng trắng, Vàng ý

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ

Liên hệ đặt hàng tại hệ thông cửa hàng Ngọc Hải – NHJ