Vỏ xoàn mặt dây chuyền – 0001

Liên hệ

Loại vàng: Vàng trắng

Khối lượng vàng (+/-): 3,3 Phân

Nhà sản xuất: Ngọc Hải