Vỏ xoàn mặt dây chuyền – 0002

Liên hệ

Loại vàng: Vàng trắng

Khối lượng vàng (+/-): 4,3 Phân

Nhà sản xuất: Ngọc Hải