Lắc tay vàng đỏ 585 – 0008

Liên hệ

Mã sản phẩm: VVD5850008

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng tham khảo:  3,61 chỉ