THÔNG TIN GIÁ VÀNG NHJ


Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,623,000 3,668,000
Vàng 18k.750 2,662,000 2,812,000
Vàng 24K 3,623,000 3,668,000
Vàng 17k 2,662,000 2,812,000
Vàng HMB .990 3,623,000 3,668,000
Vàng đỏ MT.585 2,296,000 2,446,000
Vàng HBS, NHJ 3,630,000 1
Vàng trắng pd .416 2,662,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,662,000 3,682,000
Vàng trắng Ni .585 2,662,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,652,000 3,687,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 61,000,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 71,000,000 1
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,623,000 3,668,000
Vàng 18k.750 2,662,000 2,812,000
Vàng 24K 3,623,000 3,668,000
Vàng 17k 2,662,000 2,812,000
Vàng HMB .990 3,623,000 3,668,000
Vàng đỏ MT.585 2,296,000 2,446,000
Vàng HBS, NHJ 3,630,000 1
Vàng trắng pd .416 2,662,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,662,000 3,683,000
Vàng trắng Ni .585 2,662,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,652,000 3,687,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 61,000,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 71,000,000 1
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,623,000 3,668,000
Vàng 18k.750 2,662,000 2,812,000
Vàng 24K 3,623,000 3,668,000
Vàng 17k 2,662,000 2,812,000
Vàng HMB .990 3,623,000 3,668,000
Vàng đỏ MT.585 2,296,000 2,446,000
Vàng HBS, NHJ 3,630,000 1
Vàng trắng pd .416 2,662,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,662,000 3,683,000
Vàng trắng Ni .585 2,662,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,652,000 3,687,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 61,000,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 71,000,000 1
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,610,000 3,670,000
Vàng 18k.750 2,592,000 2,812,000
Vàng 24K 3,610,000 3,670,000
Vàng 17k 2,592,000 2,812,000
Vàng HMB .990 3,610,000 3,670,000
Vàng đỏ MT.585 2,226,000 2,446,000
Vàng HBS, NHJ 3,640,000 1
Vàng trắng pd .416 2,592,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,662,000 3,683,000
Vàng trắng Ni .585 2,592,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,652,000 3,687,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 61,000,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 71,000,000 1
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,623,000 3,668,000
Vàng 18k.750 2,662,000 2,812,000
Vàng 24K 3,623,000 3,668,000
Vàng 17k 2,662,000 2,812,000
Vàng HMB .990 3,623,000 3,668,000
Vàng đỏ MT.585 2,296,000 2,446,000
Vàng HBS, NHJ 3,630,000 1
Vàng trắng pd .416 2,662,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,662,000 3,683,000
Vàng trắng Ni .585 2,662,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,652,000 3,687,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 61,000,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 71,000,000 1
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,620,000 3,665,000
Vàng 18k.750 2,592,000 2,812,000
Vàng 24K 3,620,000 3,665,000
Vàng 17k 2,592,000 2,812,000
Vàng HMB .990 3,620,000 3,665,000
Vàng đỏ MT.585 2,226,000 2,446,000
Vàng trắng pd .416 2,592,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,658,000 3,684,000
Vàng trắng Ni .585 2,592,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,653,000 3,689,000
Loại vàngGiá muaGiá bán
Vàng Nhẫn 24K 3,623,000 3,668,000
Vàng 18k.750 2,662,000 2,812,000
Vàng 24K 3,623,000 3,668,000
Vàng 17k 2,662,000 2,812,000
Vàng HMB .990 3,623,000 3,668,000
Vàng đỏ MT.585 2,296,000 2,446,000
Vàng HBS, NHJ 3,630,000 1
Vàng trắng pd .416 2,662,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1 lượng) 3,662,000 3,682,000
Vàng trắng Ni .585 2,662,000 2,812,000
Vàng miếng SJC (1c,2c,5c) 3,652,000 3,687,000
Vàng trắng gram 14K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram có hột Giãn - Đứt - Hư 61,000,000 1
Vàng trắng gram 17K.P (Nguyên – Mới ) 79,800,000 99,800,000
Vàng trắng gram không hột Giãn - Đứt - Hư 71,000,000 1

TIN TỨC NHJ

MUA VÀNG SAO CHO ĐÚNG TRONG NGÀY VÍA THẦN TÀI

MUA VÀNG SAO CHO ĐÚNG TRONG NGÀY VÍA THẦN TÀI

Cứ đến ngày vía Thần tài mùng 10 tháng Giêng, nhiều người lại xếp hàng dài để mua vàng để lấy may. Song mua vàng sao cho đúng là điều mà có thể nhiều ...

TIN THỊ TRƯỜNG

CHÊNH LỆCH VÀNG NỘI - VÀNG NGOẠI TĂNG LÊN GẦN 5 TRIỆU ĐỒNG

CHÊNH LỆCH VÀNG NỘI - VÀNG NGOẠI TĂNG LÊN GẦN 5 TRIỆU ĐỒNG

Các đơn vị kinh doanh vàng dường như đang rất cẩn trọng với diễn biến giá vàng hiện tại và việc độ vênh giữa hai thị trường tăng cao có thể là một tro...

TIN KHUYẾN MÃI

Hệ thống chi nhánh

 HOTLINE
 0273 657 6789

 TƯ VẤN MIỄN PHÍ

Mọi thắc mắc của bạn sẽ được nhân viên của NHJ giải đáp một cách tốt nhất

ĐĂNG KÝ NHẬN EMAIL