Mặt dây vàng 990 – 0006

Liên hệ

Mã sản phẩm: M990 – 0006

Loại vàng: Vàng Y 990

Cân nặng vàng: 1 chỉ