Ximen Vàng 18K

Liên hệ

Mã sản phẩm: XM0005

Loại vàng: Vàng 18K hoặc Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng: 1 chỉ