XIMEN CỌNG

Liên hệ

Mã sản phẩm: XM18K0001

Loại vàng: Vàng 18K Hoặc Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng: 1 chỉ