VỎ VÒNG KIM CƯƠNG

Liên hệ

Vỏ vòng kim cương tấm thiệt

Mã sản phẩm: VVX – 0001

Loại vàng: Vàng trắng 585.P