THẦN TÀI 1 CHỈ

Liên hệ

Loại vàng: 99.99

Cân nặng vàng: 1 chỉ

Thương hiệu: SJC