Mặt dây chuyền vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: MVTG0007

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 8.85 gram