Mặt dây chuyền vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: MVTG0005

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 7.33 gram