MẶT DÂY CHUYỀN VÀNG ĐỎ 585

Liên hệ

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng (+/-): 6.6 Phân