Lắc tay vàng đỏ 5858 – 0007

Liên hệ

Mã sản phẩm: VVD5850007

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng tham khảo:  4,32 chỉ