LẮC TAY VÀNG ĐỎ 585 – 0006

Liên hệ

Mã sản phẩm: L18K0006

Loại vàng: Vàng ĐỎ 585

Khối lượng vàng : 3,38 Chỉ