LẮC TAY VÀNG 990 L9900012

Liên hệ

Mã sản phẩm: L9900012

Loại vàng: Vàng 990

Khối lượng vàng : 1 Lượng

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ