LẮC TAY VÀNG 990 L9900005

Liên hệ

Mã sản phẩm: L9900005

Loại vàng: Vàng 990

Khối lượng vàng : 1 lượng

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ