LẮC TAY CẨM THẠCH VÀNG 585 – 0018

Liên hệ

Mã sản phẩm: LVD5850018

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Nhà sản xuất: Ngọc Hải – NHJ