LẮC TAY CẨM THẠCH VÀNG 585 – 0020

Liên hệ

Mã sản phẩm: LVD5850020

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Nhà sản xuất: Ngọc Hải – NHJ