LẮC TAY 990

Liên hệ

Lắc khoen lật chiếc

Mã sản phẫm: L990 – 0001

Loại vàng: Vàng y 990

Khối lượng vàng: 3.00 chỉ, 5.00 chỉ hoặc 10.00 chỉ

Nhà sản xuất: Ngọc Hải