Kiềng cổ 990 G.F KC0002

Liên hệ

Mẫu nữ trang:         Kiềng cổ hoa

Hàm lượng vàng:    990 G.F

Cân nặng vàng;       5 chỉ

Nhà sản xuất:          Ngọc Hải