Dây ren 990

Liên hệ

Dây ren hoa đúc

Mã sản phẩm: DR990 – 0002

Loại vàng: Vàng Y 990

Cân nặng vàng: 4.5 chỉ