Dây ren 990

Liên hệ

Dây ren hoa đúc

Mã sản phẩm: DR990 – 0004

Loại vàng: Vàng Y 990

Cân nặng vàng: 3.0 chỉ