DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0031

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0031

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.