DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0030

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0030

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.