DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0029

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0028

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.