DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0027

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0027

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.