DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0026

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0026

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.