DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0025

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0025

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.