DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0020

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0020

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.