DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0018

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0018

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.