DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0016

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0016

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.