DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0015

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0015

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.