DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0014

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0014

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.