DÂY CHUYỀN VÀNG Ý DVTG0013

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0013

Loại vàng: Vàng Ý

Trọng lượng: tùy sản phẩm.