dây chuyền vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0006

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 15-16 gam