Dây chuyền vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0005

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 15-16 gram