Dây chuyền vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0004

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 8-9 gram