Dây chuyền vàng ý

Liên hệ

Mã sản phẩm: DVTG0002

Loại vàng: Vàng Ý

Khối lượng vàng: 9-10 gram