DÂY CHUYỀN VÀNG ĐỎ 585 – 0005

Liên hệ

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng tham khảo (+/-): 4,6 chỉ

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ