DÂY CHUYỀN VÀNG ĐỎ 585 – 0004

Liên hệ

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ