DÂY CHUYỀN VÀNG ĐỎ 585 – 0002

Liên hệ

Dây chuyền ren

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Nhà sản xuất: Ngọc Hải NHJ