DÂY CHUYỀN VÀNG 990 – 0021

Liên hệ

Loại vàng: Vàng y 990

Khối lượng vàng: 6.00 chỉ

Nhà sản xuất: Ngọc Hải