Dây chuyền cưới 990

Liên hệ

Dây chuyền cưới bông mai

Loại vàng: Vàng y 990

Khối lượng vàng: 3.00 chỉ, 5.00 chỉ hoặc 10.00 chỉ

Nhà sản xuất: Ngọc Hải