Dây chuyền 585 D5850001

Liên hệ

Dây khoen lật chiếc thẻ khắc máy

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng (+/-): 5.00 chỉ