Dây chuyền 585

Liên hệ

Dây chỉ cong dẹp

Loại vàng: Vàng đỏ 585

Khối lượng vàng (+/-): 5.00 chỉ